Våra tjänster

Elinstallation

Ediz El erbjuder tjänster inom all typ av elinstallation. Genom vår breda kompetens inom samtliga verksamhetsområden, integreras dessa ofta i våra entreprenader och servicearbeten. Detta medför att vi kan erbjuda kunden den bästa tänkbara lösningen, så väl funktionellt som ekonomiskt.

Data och tele

Vi projekterar och installerar kompletta nätverksanläggningar av fiber eller koppar för data och tele. Allt från det lokala nätverket, till mer komplexa integrerade kommunikationslösningar och anslutning/svetsning av fiber
ryms inom vår avdelning Data och tele.

Felsökning

Om du misstänker eller har något fel med elinstallationerna hemma eller på kontoret, kan du kontakta oss. Vi gör en grundlig felsökning så att alla fel kan åtgärdas och framtida fel kan förebyggas. Vår installatör kan även se till att all apparatur är inkopplad på rätt sätt till din elanläggning.   

Laddboxar

Vi installerar även olika typer av laddboxar till elbilar. Behöver du hjälp med
en installation är det bara att du hör av dig till oss, så fixar vi det.  

Tjänster Ediz El & Bygg AB